Wątki

Cytat


I cyprysy mają swe kaprysy.
Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień. Alec Guiness
Edukacja jest droższa od złota. Przysłowie arabskie
I skorumpowane idee krygują się w zwierciadle czasu.
Habita fides ipsam plerumque fidem obligat - okazane zaufanie zobowiązuje zwykle do wzajemnej ufności.